Kaj prinaša EKO SKLAD 2014 za stanovanjske stavbe?

Napisal/a: Urška Masten, 4. March, 2014

EKO SKLAD je objavil javni poziv 24SUB-OB14 in 25SUB-OB14 za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev za leto 2014. Če razmišljate o energetski prenovi objekta, potem je pravi čas, da stopite v akcijo. Pogoji so podobni kot lansko leto, potrebno je le dobro prebrati besedilo, saj so se nekateri pogoji malenkost zaostrili.

Ukrepi, ki jih letos predvideva sklad, so:

A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe.
D - priključitev starejše eno ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
E - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi
F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe
G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

I - gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in celovita obnova starejše stanovanjske stavbe

I.a - gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske stanovanjske stavbe
I.b - celovita obnova starejše stanovanjske stavbe

J - nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu

Nove so višje spodbude do 50 % priznanih stroškov naložbe za nekatere ukrepe pri obnovi stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka in sicer v občinah: Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, Novo Mesto, Murska Sobota, Hrastnik, Zagorje in Trbovlje.

Za ukrep C za vgradnja toplotne črpalke so letošnje spodbude nekoliko višje kot lansko leto in sicer:

Za ukrep H vgradnja prezračevanja z rekuperacijo pa nekoliko nižji in sicer znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 € za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema za posamezno stanovanje oziroma največ 300 € na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezračevanja.

Bistvena sprememba pa je v pogojih spodbude I.a - za gradnjo ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske stanovanjske stavbe. Novi pogoji namreč zahtevajo maksimalno vrednost rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, 15 kWh/m2a (lani 25 kWh/m2a). Spodbude znašajo od 62 - 125 € na m2 neto ogrevane površine stavbe, odvisno od izolacijskih materialov in porabe energije.

Nov in zelo zanimiv je tudi ukrep I.b - za celovito obnovo starejše stanovanjske stavbe. Poraba energije za ogrevanje morab biti manjša od 35kWh/m2a (izračunana na podlagi PHPP za mesto Ljubljana). Obvezna je vgradnja oken s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K in vgradnja ene od oblik centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Spodbuda je dodeljena za največ 200 m2 za samostojno stoječo enostanovanjsko hišo oz. 150 m2 za vrstno hišo ali za eno stanovanje v dvojčku. Spodbude znašajo od 62 - 125 € na m2 neto ogrevane površine stavbe, odvisno od izolacijskih materialov in porabe energije.

Podrobne informacije najdete na:
JAVNI POZIV 24SUB-OB14
Glavna stran razpisa

V kolikor pa se vam pri branju od vseh mogočih podatkov začne vrteti v glavi, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo priskočili na pomoč. :)

Objavljeno v: nasveti.

Morda tudi vi razmišljate o prenovi?

Bi radi celovito prenovili hišo ali stanovanje ampak ne veste kako?

Kaj pa vi mislite?

blog comments powered by Disqus

Drugi zapisi …